Utbetalning av ersättning

Din ersättning från insättningsgarantin ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig och ser till att du får din ersättning utbetald. Det är bara om du vill ansöka om tilläggsbelopp enligt nedan som du behöver kontakta oss.

Ersättningen kommer att betalas ut genom kontoöverföring eller utbetalningsavi. Bor du utomlands kommer du i stället att få en check.

Ansöka om tilläggsbelopp

Om du har mer än 950 000 kronor i ett institut kan du i vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Det kan gälla om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.

Du kan ansöka om tilläggsbeloppet först efter att ett ersättningsfall inträffat. I ansökan ska du visa att insättningen avser en sådan händelse som ger dig rätt till ett tilläggsbelopp och att insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna.

Lägsta belopp för utbetalning på vilande konton

För vissa konton som har ett saldo på mindre än 25 kronor kommer ersättning inte att betalas ut. Enligt lagen om insättningsgaranti ska ersättning inte betalas ut om kostnaden för utbetalning är högre än saldot på kontot och det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna (så kallat vilande konto) före ersättningsrättens inträde.

Ersättning till insättare i filialer till svenska institut

Har du pengar på konto i ett svenskt instituts filial i ett annat EU-land gäller filiallandets ersättningsbelopp och ersättningen betalas då ut i den lokala valutan.

Ersättning till insättare i utländska institut

För insättningar hos filialer till utländska institut i Sverige träder rätten till ersättning in efter beslut hos behörig myndighet i institutets hemland. Du får då ersättning enligt de regler som gäller för insättningsgarantin där.