Kund hos utländskt institut

Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige eller hos ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.

Insättningsgaranti hos filialer

Som huvudregel omfattas ett institut av insättningsgarantin i det land där institutet är registrerat. Filialer är ingen egen juridisk person och omfattas därför av insättningsgarantin i moderbolagets hemland. Insättningsgarantin inom EU bygger på ett EU-direktiv. Reglerna är därför liknande i de olika EU-länderna, bland annat avseende det maximala ersättningsbeloppet på motsvarande 100 000 euro.

En förteckning över utländska filialer med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige finns hos Finansinspektionen (fi.se).

Kompletterande insättningsgaranti

Om en utländsk filial som verkar i Sverige har en insättningsgaranti i hemlandet som är mindre generös än den svenska finns möjligheter för filialen att ansöka om komplettering. Om komplettering beviljas skyddar den svenska insättningsgarantin mellanskillnaden mellan hemlandets och den svenska insättningsgarantin.

Dessa institut har ansökt om och beviljats komplettering till den svenska insättningsgarantin:

  • Catella Bank Filial
  • Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
  • DNB Bank ASA, filial Sverige
  • Express Bank Sverige Filial
  • Nordea Bank Abp, filial i Sverige
  • Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial

Den svenska regeringen har dessutom möjlighet att utvidga garantin till kreditinstitut med filial i Sverige om hemlandets insättningsgaranti inte kan infrias.

Insättningsgaranti hos dotterbank

Om du har ditt sparande hos en dotterbank till ett svenskt institut i utlandet omfattas du av det landets insättningsgaranti.

Internationellt samarbete

European Forum of Deposit Insurers, EFDI, är en samarbetsorganisation för en grupp insättningsgarantigivare i europeiska länder. De insättningsgarantigivare som är medlemmar i EFDI finns listade på efdi.net.

Motsvarande internationella medlemsorganisation är International Association of Deposit Insurers (IADI.org).

Kund hos filial till svenskt institut utomlands

Om du har pengar i en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land gäller den svenska insättningsgarantin men med filiallandets ersättningsbelopp.

Läs mer

Internationellt samarbete