Kund hos svenskt institut utomlands

Om du har pengar på konto hos en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land gäller den svenska insättningsgarantin men med filiallandets ersättningsbelopp. På så vis behöver du inte tänka på växelkursrisker.

I Storbritannien är ersättningsbeloppet till exempel 85 000 pund, medan det i Finland är 100 000 euro. I Norge, som har en högre insättningsgaranti, gäller motsvarande 100 000 euro från den svenska insättningsgarantin.

Kompletterande insättningsgaranti för filialer

Filialer till svenska institut utomlands kan ansöka om kompletterande insättningsgaranti, så kallad topping-up, om garantin har större omfattning i filiallandet än i Sverige. Då täcker filiallandets garanti upp för det som överstiger det svenska ersättningsbeloppet.

Vissa länder tillåter inte topping-up. Då kan filialen i stället ansöka om komplettering hos den svenska insättningsgarantin men bara för insättningar kopplade till vissa livshändelser. Som kund hos filialen får du då samma skydd som gäller i filiallandet.

De filialer som har ansökt om och beviljats sådan komplettering hos den svenska insättningsgarantin är:

  • Svenska Handelsbanken AB, filial i Finland
  • Svenska Handelsbanken AB, UK Branch

Information om vilka filialer som beviljats komplettering i ett annat land finns hos den organisation som ansvarar för insättningsgarantin i det aktuella landet.

Kund hos utländskt institut

Då omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.