Express Bank Sverige Filial

Organisationsnummer 516406-1102

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • SevenDay Sparkonto
  • SevenDay Sparkonto med fast ränta
  • SevenDay Sparkonto Företag