Swedbank PayEx Sverige AB

Organisationsnummer 556735-5671

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • PayEx Sverige AB Konto
  • PayEx Sverige AB Spara Framtid
  • PayEx Sverige AB Spara Frihet
  • PayEx Sverige AB Spara Max
  • PayEx Sverige AB Spara Trygg
  • WyWallet Konto