Söderberg & Partners Securities AB

Organisationsnummer 556674-7456

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Kontanta medel på Investeringssparkonto
  • Kontanta medel på till depå anslutet konto