SBAB Bank AB (publ)

Organisationsnummer 556253-7513

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Kontanta medel på Depå/Konto
  • Placeringskonto juridisk person
  • SBAB-konto
  • SBAB-konto juridisk person
  • Sparkonto
  • Specialinlåning