Närs Sparbank

Organisationsnummer 534000-5965

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Checkkonto
  • Framtidskonto
  • Företagskonto
  • Kapitalkonto
  • Kapitalsparkonto
  • Lönekonto
  • Produktlikvidkonto
  • Skogskonto
  • Sparbankskonto