Mangold Fondkommission AB

Organisationsnummer 556585-1267

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Till depån anslutet konto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto