Klarna AB

Organisationsnummer 556737-0431

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska kontoslag

  • Sparkonto + Företag rörlig ränta
  • Sparkonto + Företag fast ränta
  • Sparkonto + Minderårig rörlig ränta
  • Sparkonto + Minderårig fast ränta
  • Sparkonto + Privat rörlig ränta
  • Sparkonto + Privat fast ränta

Tyska kontoslag/German accounts

  • Klarna Festgeld