Erik Penser Bankaktiebolag

Organisationsnummer 556031-2570

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Sparkonto
  • Transitkonto
  • Till Depån anslutet konto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto