Pareto Securities AB

Organisationsnummer 556206-8956

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska Kontoslag

  • Till Depå anslutet konto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto

Norwegian Accounts

  • Till Depå anslutet konto

Cash Deposits on:

  • Aksjesparkonto