Carnegie Investment Bank AB (publ)

Organisationsnummer 516406-0138

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska kontoslag

  • Inlåningskonto för depå
  • Sparkonto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto

Danska kontoslag

  • Indlånskonto