Avanza Bank AB

Organisationsnummer 556573-5668

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Till Aktie- och fondkonto anslutet konto
  • Likvidkonto med kredit
  • Sparkonto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto