Aros Kapital AB

Organisationsnummer 556669-3130

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Aros SPARKONTO
  • Aros LIKVIDKONTO