AK Nordic AB

Organisationsnummer 556197-8825

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Fast ränta Privat
  • Rörlig ränta Privat
  • Rörlig ränta Företag