Avgifter till insättningsgarantin

Institutens sammanlagda avgifter till insättningsgarantin för ett år ska motsvara 0,10 procent av de garanterade insättningarna vid utgången av föregående år.

För att beräkna avgifterna till insättningsgarantin samlar Riksgälden årligen in uppgifter om varje instituts totala garanterade insättningar och värden på ett antal olika riskindikatorer per den 31 december närmast föregående år. De totala avgifterna för 2018 var cirka 2,3 miljarder kronor.

Inför avgiftsuttaget 2019

Riksgälden skickar ut årets blanketter i början på april till berörda institut. Uppgifterna ska vara inne senast 1 juli 2019. Uppgiftsblankett finns till höger på denna sida.