Insättningsgarantin

Insättningsgarantin gäller för insättningar på alla typer av konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt. Individuellt pensionssparande omfattas inte av insättningsgarantin.

Alla institut som tar emot insättningar och omfattas av insättningsgarantin ska innan konton lanseras ansöka om prövning av kontovillkor enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti § 3 a (riksdagen.se).

Garantin omfattar insättningar som finns hos svenska institut i Sverige eller hos filialer till svenska institut i andra EES-länder.

Riksgälden får efter ansökan besluta att insättningsgarantin ska omfatta insättningar som finns hos filialer till svenska institut i länder utanför EES eller hos filialer i Sverige till utländska institut.

Regeringen har möjlighet att utvidga garantin till kreditinstitut med filial i Sverige där hemlandets insättningsgaranti inte kan infrias fullt ut.

En insättare som själv är ett institut som omfattas av insättningsgarantin kan inte få ersättning från insättningsgarantin.