Anslutning och omfattning

Insättningsgarantin

Banker, kreditmarknadsföretag med flera institut som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto är anslutna till insättningsgarantin. Garantin gäller när ett institut har gått i konkurs eller efter beslut av Finansinspektionen. Insättningsgarantin omfattar insättningar på alla typer av konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt.

Investerarskyddet

Värdepappersinstitut, fondbolag med flera institut som har tillstånd att utföra investeringstjänster tillhör investerarskyddet. Skyddet omfattar värdepapper och pengar som instituten hanterar för sina kunders räkning. Skyddet gäller när ett institut har gått i konkurs och om det visar sig att kunderna inte kan få ut sina tillgångar.