För anslutna institut

Avgifter

Enligt lagen om insättningsgaranti och lagen om investerarskydd ska alla institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet betala avgifter till Riksgälden. Varje institut ska lämna de uppgifter som behövs för beräkning av avgiften.



Prövning av kontoslag

Institut som omfattas av insättningsgarantin och tar emot insättningar ska ansöka om Riksgäldens prövning. Prövningen gäller om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar omfattas av insättningsgarantin.