Nya föreskrifter för instituten

30 december 2011

Riksgälden har meddelat föreskrifter om institutens informationsskyldighet avseende insättare och deras insättningar.