Kaupthing Edge betalar tillbaka insatta pengar

9 oktober 2008

Kaupthing Edge avvecklas och alla insatta pengar plus ränta betalas ut till kunderna enligt ett pressmeddelande från Kaupthing Bank.

Enligt banken kommer det att ta omkring en vecka att betala ut alla pengar. Pengarna betalas ut till det avkastningskonto som kunden angav när han eller hon började spara i det internetbaserade sparkontot Kaupthing Edge.

Kaupthing Edge har drivits som en filial till Kaupthing Bank Hf på Island. I går gav Riksbanken ett lån på 5 miljarder kronor till det fristående svenska dotterbolaget Kaupthing Bank Sverige. Lånet får användas både till kunder i Kaupthing Edge och kunder och andra fordringsägare i Kaupthing Bank Sverige. Det innebär att verksamheten i Kaupthing Bank Sverige kommer att fortsätta med fullgod likviditet, skriver Kaupthing Bank i ett pressmeddelande.

Kaupthing Banks pressmeddelade

Riksbankens pressmeddelande