Nyheter

Här presenteras alla nyheter relaterade till Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

  • oktober

    8 oktober 2018Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

    Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns en sammanställning över svar på frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag publicerat ett reviderat svar om hur skuldandelsprincipen följs upp. Det reviderade svaret gäller från och med den 31 december 2018.

  • mars

    20 mars 2018Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

    Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.