Nyheter

Här presenteras alla nyheter relaterade till Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

  • april

    18 april 2018Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium Nordic

    Finansinspektionen har återkallat Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd. Institutet ska därför avveckla sin verksamhet och återbetala kundernas insättningar. Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium och aktiveras vid behov.

  • mars

    20 mars 2018Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

    Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.