Nyheter

Här presenteras alla nyheter relaterade till Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

 • september

  5 september 2019Fortsätt öka motståndskraften mot finansiella kriser

  Med drygt tio år sedan finanskrisen är det viktigt att kontinuerligt stärka finanssektorns motståndskraft mot kris. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett tal vid UBS årliga bankkonferens i Stockholm.

 • juni

  27 juni 2019Årets avgifter till resolutionsreserven inbetalda

  Hanteringen av krisande banker ska i första hand finansieras av den egna bankens aktie- och fordringsägare genom så kallad bail-in. För extraordinära situationer finns en resolutionsreserv som byggs upp med avgifter från banker och institut. I år har 5,8 miljarder kronor betalats in till resolutionsreserven.

 • april

  11 april 2019Beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder för Danske Hypotek AB

  Riksgälden har fattat beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för Danske Banks svenska dotterföretag, Danske Hypotek AB. Beslutet är ett led i det arbete som genomförs i Danske Banks resolutionskollegium, som leds av de danska resolutionsmyndigheterna, Finanstilsynet och Finansiel Stabilitet, och i vilket Riksgälden deltar.

 • 11 april 2019Riksgälden anpassar sin metodik för prövning av förenklade skyldigheter för resolutionsplanering

  I egenskap av resolutionsmyndighet anpassar Riksgälden nu sin metodik för att pröva huruvida institut ska omfattas av förenklade skyldigheter vid resolutionsplanering.

 • februari

  20 februari 2019Riksgäldsdirektören kommenterade Brexit och Bankpaketet på pressträff

  På dagens pressträff kring Riksgäldens statsupplåningsprognos berörde riksgäldsdirektör Hans Lindblad de aktuella frågorna om Brexit samt det så kallade Bankpaketet/BRRD2.

 • 5 februari 2019Sverige bättre rustat för bankkris

  Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

 • januari

  31 januari 2019Nordisk-baltisk finansiell krisövning

  De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den europeiska unionen. En representant från Internationella Valutafonden (IMF) deltog som observatör.

 • 22 januari 2019Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?

  En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och förbättrade marknadsvillkor.