Nyheter

Här presenteras alla nyheter relaterade till Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

  • oktober

    6 oktober 2017Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

    Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder. Här svarar Riksgälden samlat på frågor som kommit in kring vissa detaljer i promemorian.

  • mars

    9 mars 2017Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

    Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.