Aktuellt om insättningsgarantin

 • 8 oktober 2018Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

  Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns en sammanställning över svar på frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag publicerat ett reviderat svar om hur skuldandelsprincipen följs upp. Det reviderade svaret gäller från och med den 31 december 2018.

 • 20 mars 2018Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

  Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

 • 9 mars 2017Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

  Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

 • 9 december 2016Ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

  Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

 • 1 december 2016Småbelopp på vilande konton betalas inte ut

  För vissa konton med saldo under 25 kr, som inte rörts på två år, kommer man inte längre att betala ut insättningsgaranti vid händelse av konkurs.