Aktuellt om insättningsgarantin

 • december

  9 december 2016Ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

  Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

 • 1 december 2016Småbelopp på vilande konton betalas inte ut

  För vissa konton med saldo under 25 kr, som inte rörts på två år, kommer man inte längre att betala ut insättningsgaranti vid händelse av konkurs.

 • oktober

  7 oktober 2016Ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti

  Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti.

 • september

  21 september 2016Förslag till ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

  Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti som innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin. Med den nya beräkningen baseras avgifterna i högre grad än tidigare på institutens risknivå.

 • juni

  14 juni 2016Föreskrifter om insättningsgaranti

  Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti är nu beslutade och publicerade. De träder i kraft den 1 juli 2016, samtidigt som ändringarna i lagen om insättningsgaranti börjar gälla.