Aktuellt om insättningsgarantin

 • 18 april 2018Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium Nordic

  Finansinspektionen har återkallat Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd. Institutet ska därför avveckla sin verksamhet och återbetala kundernas insättningar. Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium och aktiveras vid behov.

 • 20 mars 2018Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

  Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

 • 9 mars 2017Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

  Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

 • 9 december 2016Ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

  Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

 • 1 december 2016Småbelopp på vilande konton betalas inte ut

  För vissa konton med saldo under 25 kr, som inte rörts på två år, kommer man inte längre att betala ut insättningsgaranti vid händelse av konkurs.