Aktuellt om insättningsgarantin

 • 5 december 2018Ny överenskommelse i EU om krishanteringsregler

  EU:s finansministrar antog den 4 december en överenskommelse om ett uppdaterat regelverk för bankkrishantering, det så kallade krishanteringsdirektivet.

 • 4 december 2018Begäran om uppgifter för beräkning av resolutionsavgift

  Den 3 december skickade Riksgälden ut ett brev till alla institut med begäran om uppgifter för beräkning av resolutionsavgift för 2019.

 • 28 november 2018Förbättrade förutsättningar för effektiv bankkrishantering

  Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen, det vill säga den ordning fordringarna ska betalas vid en konkurs. Detta är en anpassning till EU:s krishanteringsdirektiv.

 • 26 november 2018Nytt sätt att rapportera inför resolutionsplanering 2019

  Från och med 2019 ska banker och andra institut rapportera för resolutionsplanering på ett nytt sätt. Inrapporteringen ska ske till Finansinspektionen (FI). Därefter hämtar Riksgälden in informationen från FI. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver samt hur FI vill att berörda institut rapporterar.

 • 8 oktober 2018Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

  Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns en sammanställning över svar på frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag publicerat ett reviderat svar om hur skuldandelsprincipen följs upp. Det reviderade svaret gäller från och med den 31 december 2018.