Aktuellt om insättningsgarantin

 • 11 april 2019Beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder för Danske Hypotek AB

  Riksgälden har fattat beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för Danske Banks svenska dotterföretag, Danske Hypotek AB. Beslutet är ett led i det arbete som genomförs i Danske Banks resolutionskollegium, som leds av de danska resolutionsmyndigheterna, Finanstilsynet och Finansiel Stabilitet, och i vilket Riksgälden deltar.

 • 11 april 2019Riksgälden anpassar sin metodik för prövning av förenklade skyldigheter för resolutionsplanering

  I egenskap av resolutionsmyndighet anpassar Riksgälden nu sin metodik för att pröva huruvida institut ska omfattas av förenklade skyldigheter vid resolutionsplanering.

 • 20 februari 2019Riksgäldsdirektören kommenterade Brexit och Bankpaketet på pressträff

  På dagens pressträff kring Riksgäldens statsupplåningsprognos berörde riksgäldsdirektör Hans Lindblad de aktuella frågorna om Brexit samt det så kallade Bankpaketet/BRRD2.

 • 5 februari 2019Sverige bättre rustat för bankkris

  Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

 • 31 januari 2019Nordisk-baltisk finansiell krisövning

  De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den europeiska unionen. En representant från Internationella Valutafonden (IMF) deltog som observatör.