Sveriges statsskuld, detaljer

Är du intresserad av statsskuldens utveckling eller hur den är fördelad mellan olika marknader? I menyn till vänster kan du välja mellan olika detaljerade tabeller och diagram över statsskulden.

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar – de medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument.