Finans- och riskpolicy

I Finans- och riskpolicyn samlas regler, ramar och riktvärden för hanteringen av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Dessutom anges vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas.

Regeringens riktlinjebeslut för statsskuldsförvaltningen innebär vidare att Riksgälden ska fastställa delmål och interna riktlinjer för den operativa förvaltningen.

I Finans- och riskpolicyn omsätts regeringens riktlinjebeslut i operativa beslut som vägleder den löpande upplåningen och skuldförvaltningen.

Policyn omfattar bland annat:

  • Principer för hantering av statsskulden
  • Statsskuldens sammansättning och löptid
  • Positionstagning
  • Aktiv förvaltning i utländsk valuta
  • Kreditrisker
  • Referenser till bakomliggande analyser