Regelverk för statsskuldens förvaltning

Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens årliga riktlinjebeslut för förvaltningen.