Clearing

Riksgäldens statspapper registreras i Euroclear Sweden AB eller annat anslutet clearinghus. Där avvecklas transaktioner, kupongutbetalningar och utbetalning när statspappret förfaller.

Följande gäller för de olika instrumenten:

  • Normal likviddag för statsskuldväxlar samt nominella och reala statsobligationer är två dagar efter affärsdagen.  
  • När statspapperet förfaller får den som är registrerad ägare på förfallodagen inlösenbeloppet.