Auktionsförfarande

Riksgälden säljer statsobligationer, statsskuldväxlar och realobligationer via regelbundna auktioner. Vi använder sedan länge slutna flerprisauktioner (kallas också multiprisauktioner eller prisdiskriminerande auktioner).

Vår policy är att skapa förutsägbarhet och transparens i upplåningen. I tertialrapporten Statsupplåning – prognos och analys publicerar vi våra planer för upplåningen det kommande året.

Detaljer kring emissionen publiceras en vecka i förväg.  Auktionerna för statsskuldväxlar och statsobligationer sker varannan onsdag. Auktioner i realobligationer sker på torsdagar enligt vår publicerade auktionskalender. 

Bud

Buden i såväl nominella statsobligationer som reala statsobligationer och statsskuldväxlar läggs på ränta. Buden läggs elektroniskt via Bloombergs auktions system. Våra återförsäljare i respektive instrument har rätt att delta och lägga bud i emissionerna.

Tilldelning

Tilldelning i auktionen sker efter principerna för en multiprisauktion, det vill säga tilldelning blir på den ränta som bjudits. När auktionen stänger rangordnas buden från lägsta till högsta ränta. De bud som i volym ligger under den i förväg publicerade auktionsvolymen får tilldelning. De bud som på marginalen har samma ränta som den högsta räntan som accepterats, skärs ner procentuellt så att den utgivna volymen inte överstiger den volym som vi vill sälja. 

Villkor och resultat

Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället kl. 16.20 här på vår webbplats under Kommande auktioner. Resultatet publiceras ca 3 minuter efter auktionens stängning, vanligtvis runt kl. 11.03, på vår webplats under Senaste auktionsresultat.

Av tekniska skäl är det inte möjligt att ange en exakt tid för publicering. 3 minuter är således en ungefärlig tid. Vid byten och då vi säljer flera statspapper per auktion kan publiceringen komma att ske något senare.