Investerarpolicy

Goda investerarrelationer är en viktig del av Riksgäldens upplåningspolicy, eftersom det bidrar till god likviditet och låga upplåningskostnader.  Investerarrelationerna ska, liksom vår upplåningspolicy i stort, präglas av öppenhet, transparens och förutsägbarhet.

Återförsäljarna är vår säljorganisation och vår viktigaste kommunikationskanal. De är vårt viktigaste instrument för att nå en bred investerarkrets och få en effektiv marknad för statspapper.

Investerarkontakter ger Riksgälden möjlighet att kommunicera policy, prognoser och analyser. De ger möjlighet för oss att få återkoppling och utvärdera vår egen verksamhet. Det är därför viktigt att det finns en direkt dialog med investerare via vår webbplats, olika möten och rapporter.

Webbplatsen är vår viktigaste kanal för att distribuera information. Förutom pressmeddelanden publicerar vi löpande information av direkt relevans för investerarkretsen. Man kan också prenumerera på våra pressmeddelanden och rapporter.

Statsupplåning – prognos och analys, som publiceras tre gånger per år, innehåller aktuella prognoser för nettolånebehovet och upplåningen samt artiklar i policyfrågor, strategier, analyser med mera.