Policy och försäljning

Riksgäldens upplåning präglas av öppenhet, transparens och förutsägbarhet. En viktig del av vår policy är att ha en bra och tydlig kommunikation med investerare i statsobligationer.

Ramarna och målen för statsskuldsförvaltningen beslutas av regeringen i årliga riktlinjer. Riksgäldens styrelse fastställer en finans- och riskpolicy som anger det interna regelverket för förvaltningen av statsskulden.

Vid försäljning av statspapper strävar vi efter en öppen och tydlig process. Statspapper säljs normalt i auktioner där Riksgälden en vecka i förväg anger villkoren i form av löptid och volym. Vid auktionen bestäms vilka som får tilldelning.  Då avgörs samtidigt den högsta försäljningsräntan som är beroende av efterfrågan.

Återförsäljare