Bankplaceringar

Det under- eller överskott som återstår i slutet av dagen täcks med bankplaceringar, så kallade deposits.

Transaktionerna på depositmarknaden görs med en grupp motparter. Motparter är både utländska och svenska banker. Affärerna löper normalt över natten, men även längre löptider förekommer. Affärerna över natten sker uteslutande i svenska kronor, på längre löptider sker de oftare i utländsk valuta.