Försäljning av korta växlar

Vi ger löpande ut statsskuldväxlar med en till två månaders återstående löptid i så kallad on tap-försäljning för att i god tid kunna finansiera ett underskott.  Denna upplåning kompletteras med statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider – likviditetsväxlar – som också ges ut löpande.

En fördel med likviditetsväxlar både för oss och för investerare är flexibiliteten. Likviditetsväxlarnas löptid kan anpassas efter våra och investerarnas behov. Vi har också möjlighet att välja dag för att ge ut likviditetsväxlarna så att det passar vårt upplåningsbehov.

Försäljning

Villkoren för försäljningen visas i form av löptid, volym och priser. Försäljningen via telefon sker genom våra återförsäljare av statsskuldväxlar.