Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Mätningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att Riksgälden lyckas i sin strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar dels hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, dels hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

Fortsatt stort förtroende

Generellt får Riksgälden goda betyg och står sig väl i jämförelse med andra statliga låntagare. I den senaste undersökningen, som gjordes i slutet av 2017, låg det sammanvägda betyget kvar nära 4 på en femgradig skala. Det ska enligt Prospera tolkas som utmärkt. Svenska investerares förtroende ökade något jämfört med 2016, medan återförsäljare och utländska investerare gav ett något lägre betyg.

Bland de områden som får högst betyg finns såväl kommunikationen om statens lånebehov och finansering som Riksgäldens marknadsvård genom repor. I jämförelse med andra skuldkontor värderas Riksgälden högre när det gäller bland annat transparens och ledningens tillgänglighet.