Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Mätningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att Riksgälden lyckas i sin strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av TNS Sifo Prospera. Resultatet visar dels hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, dels hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

Fortsatt stort förtroende

Generellt får Riksgälden goda betyg och står sig väl i jämförelse med andra statliga låntagare. I den senaste undersökningen, som gjordes i slutet av 2016, ökade återförsäljarnas förtroende för Riksgälden till 4,3 på en skala mellan 1 och 5 att jämföra med 4,2 föregående år. Betyget 4 betecknas av Prospera som "utmärkt". Värderingen från både svenska investerare var 3,9 och från internationella investerare 4,0. I den föregående undersökningen blev betyget 3,8 från båda dessa grupper.

Bland de områden som får högst betyg finns såväl kommunikationen om statens lånebehov och finansering som Riksgäldens marknadsvård genom repor. I jämförelse med andra skuldkontor värderas Riksgälden högre när det gäller bland annat transparens och ledningens förmåga att fatta snabba beslut.