Villkor för statspapper

Allmänna villkor för statsobligationer och realobligationer introducerade efter 2013-12-31

Allmänna villkor för Statsobligationer och Reala Statsobligationer januari 2014

Räntebegynnelsedag och basindex för reala statsobligationer
LånFörfallodatumRäntebegynnelsedagBasIndex
3105 2015-12-01 1998-12-01 januari -99 256,2
3107 2017-06-01 2010-06-01 juni-10 302,97
3110 2019-06-01 2014-06-01 november -14 313,56
3102 2020-12-01 1995-12-01 januari -94 245,1
3108 2022-06-01 2011-06-01 juni -11 311,28
3109 2025-06-01 2013-06-01 november -13 314,20
3112 2026-06-01 2015-06-01 november -15 313,75
3103 2028-12-01 1997-12-01 januari -94 245,1
3104 2028-12-01 1998-12-01 januari -99 256,2
3111 2032-06-01 2014-06-01 januari -15 310,75
3113 2027-12-01 2016-12-01 november-16 318,10