Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-07-10

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012853919

Kupong %:  

Förfall: 2019-10-16

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 6 930

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,39

Antal bud: 20

Antal acc bud: 18

Snittränta: -0,4399(100,117)

Lägsta ränta: -0,5500(100,147)

Högsta ränta: -0,4230(100,113)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 66,74

Emitterat privat: