Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-09-04

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0013109220

Kupong %:  

Förfall: 2020-03-18

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 17 046

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 3,41

Antal bud: 50

Antal acc bud: 20

Snittränta: -0,5022(100,271)

Lägsta ränta: -0,6300(100,341)

Högsta ränta: -0,4800(100,259)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 63,50

Emitterat privat: