Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-03-06

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012351450

Kupong %:  

Förfall: 2019-09-18

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 9 757

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,95

Antal bud: 45

Antal acc bud: 22

Snittränta: -0,4739(100,256)

Lägsta ränta: -0,5500(100,297)

Högsta ränta: -0,4530(100,245)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 4,12

Emitterat privat: