Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-05-07

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012596062

Kupong %:  

Förfall: 2019-08-21

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 8 518

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,70

Antal bud: 23

Antal acc bud: 19

Snittränta: -0,4578(100,132)

Lägsta ränta: -0,5300(100,153)

Högsta ränta: -0,4230(100,122)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 95,00

Emitterat privat: