Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-01-09

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012116341

Kupong %:  

Förfall: 2019-04-17

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 10 420

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 2,08

Antal bud: 29

Antal acc bud: 22

Snittränta: -0,4652(100,124)

Lägsta ränta: -0,5500(100,147)

Högsta ränta: -0,4510(100,120)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 37,60

Emitterat privat: