Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-02-06

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012231223

Kupong %:  

Förfall: 2019-05-15

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 15 195

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 3,04

Antal bud: 42

Antal acc bud: 24

Snittränta: -0,4559(100,122)

Lägsta ränta: -0,5300(100,142)

Högsta ränta: -0,4370(100,117)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 63,08

Emitterat privat: