Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-06-20

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0011414226

Kupong %:  

Förfall: 2018-12-19

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 9 544

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,91

Antal bud: 27

Antal acc bud: 19

Snittränta: -0,8391(100,414)

Lägsta ränta: -0,9000(100,445)

Högsta ränta: -0,8220(100,406)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 45,40

Emitterat privat: