Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2017-12-06

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0010636894

Kupong %:  

Förfall: 2018-06-20

Auktions/uppköpsvolym: 10 000

Total budvolym: 15 729

Emitterat institutioner: 10 000

Teckningskvot: 1,57

Antal bud: 46

Antal acc bud: 33

Snittränta: -0,8233(100,446)

Lägsta ränta: -0,9100(100,493)

Högsta ränta: -0,8050(100,436)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 78,55

Emitterat privat: