Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-08-29

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0011616309

Kupong %:  

Förfall: 2018-11-21

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 11 721

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 2,34

Antal bud: 40

Antal acc bud: 23

Snittränta: -0,7952(100,182)

Lägsta ränta: -0,8500(100,194)

Högsta ränta: -0,7600(100,173)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 72,92

Emitterat privat: