Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-01-31

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0010832170

Kupong %:  

Förfall: 2018-05-16

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 15 850

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 3,17

Antal bud: 41

Antal acc bud: 20

Snittränta: -0,7221(100,207)

Lägsta ränta: -0,7700(100,221)

Högsta ränta: -0,7120(100,204)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 66,67

Emitterat privat: