Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-06-12

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012702322

Kupong %:  

Förfall: 2019-12-18

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 9 156

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,83

Antal bud: 35

Antal acc bud: 27

Snittränta: -0,4902(100,255)

Lägsta ränta: -0,5800(100,302)

Högsta ränta: -0,4650(100,242)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 8,10

Emitterat privat: