Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-09-26

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0011724970

Kupong %:  

Förfall: 2019-03-20

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 13 492

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 2,70

Antal bud: 48

Antal acc bud: 28

Snittränta: -0,7940(100,383)

Lägsta ränta: -0,8500(100,410)

Högsta ränta: -0,7700(100,371)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 7,40

Emitterat privat: