Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-02-28

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0010947077

Kupong %:  

Förfall: 2018-09-19

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 14 285

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 2,86

Antal bud: 46

Antal acc bud: 16

Snittränta: -0,7483(100,420)

Lägsta ränta: -0,7800(100,437)

Högsta ränta: -0,7350(100,412)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 20,00

Emitterat privat: