Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-08-07

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012955235

Kupong %:  

Förfall: 2019-11-20

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 10 840

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 2,17

Antal bud: 31

Antal acc bud: 26

Snittränta: -0,4542(100,130)

Lägsta ränta: -0,5500(100,158)

Högsta ränta: -0,4350(100,125)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 56,15

Emitterat privat: