Senaste auktionsresultat för statsskuldväxlar

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-04-03

Auktionstyp: Statsskuldväxel

Lån:  

ISINkod: SE0012481141

Kupong %:  

Förfall: 2019-07-17

Auktions/uppköpsvolym: 5 000

Total budvolym: 9 621

Emitterat institutioner: 5 000

Teckningskvot: 1,92

Antal bud: 32

Antal acc bud: 22

Snittränta: -0,4626(100,133)

Lägsta ränta: -0,6000(100,172)

Högsta ränta: -0,4320(100,124)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 39,50

Emitterat privat: