Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-04-10

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1058

ISINkod: SE0005676608

Kupong %: 2,500

Förfall: 2025-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 750

Total budvolym: 5 145

Emitterat institutioner: 750

Teckningskvot: 6,86

Antal bud: 18

Antal acc bud: 2

Snittränta: -0,0710(115,680)

Lägsta ränta: -0,0730(115,693)

Högsta ränta: -0,0710(115,680)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 98,67

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-04-10

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1061

ISINkod: SE0011281922

Kupong %: 0,750

Förfall: 2029-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 750

Total budvolym: 5 850

Emitterat institutioner: 750

Teckningskvot: 7,80

Antal bud: 28

Antal acc bud: 4

Snittränta: 0,3797(103,834)

Lägsta ränta: 0,3780(103,852)

Högsta ränta: 0,3800(103,831)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 59,74

Emitterat privat: