Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-05-22

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1056

ISINkod: SE0004517290

Kupong %: 2,250

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 120

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 2,24

Antal bud: 10

Antal acc bud: 6

Snittränta: 0,4010(123,410)

Lägsta ränta: 0,3845(123,645)

Högsta ränta: 0,4030(123,381)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 81,00

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-05-22

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1057

ISINkod: SE0004869071

Kupong %: 1,500

Förfall: 2023-11-13

Auktions/uppköpsvolym: 1 000

Total budvolym: 2 850

Emitterat institutioner: 1 000

Teckningskvot: 2,85

Antal bud: 7

Antal acc bud: 4

Snittränta: -0,3935(108,555)

Lägsta ränta: -0,4020(108,596)

Högsta ränta: -0,3920(108,548)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 42,86

Emitterat privat: