Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-05-08

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1061

ISINkod: SE0011281922

Kupong %: 0,750

Förfall: 2029-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 4 207

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 2,80

Antal bud: 16

Antal acc bud: 6

Snittränta: 0,2520(105,156)

Lägsta ränta: 0,2480(105,199)

Högsta ränta: 0,2540(105,135)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 83,33

Emitterat privat: