Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-02-13

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 8 840

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 5,89

Antal bud: 20

Antal acc bud: 1

Snittränta: 0,3489(103,641)

Lägsta ränta: 0,3489(103,641)

Högsta ränta: 0,3489(103,641)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: