Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-12-12

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1056

ISINkod: SE0004517290

Kupong %: 2,250

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 575

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 3,15

Antal bud: 16

Antal acc bud: 10

Snittränta: 0,8572(117,637)

Lägsta ränta: 0,8480(117,765)

Högsta ränta: 0,8640(117,543)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 20,00

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-12-12

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1058

ISINkod: SE0005676608

Kupong %: 2,500

Förfall: 2025-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 000

Total budvolym: 5 180

Emitterat institutioner: 1 000

Teckningskvot: 5,18

Antal bud: 18

Antal acc bud: 5

Snittränta: 0,1256(115,152)

Lägsta ränta: 0,1200(115,190)

Högsta ränta: 0,1276(115,138)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 57,00

Emitterat privat: