Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-10-03

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1061

ISINkod: SE0011281922

Kupong %: 0,750

Förfall: 2029-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 7 534

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 5,02

Antal bud: 34

Antal acc bud: 11

Snittränta: 0,8375(99,076)

Lägsta ränta: 0,8280(99,176)

Högsta ränta: 0,8390(99,060)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 26,45

Emitterat privat: