Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2017-12-13

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 2 000

Total budvolym: 3 725

Emitterat institutioner: 2 000

Teckningskvot: 1,86

Antal bud: 13

Antal acc bud: 13

Snittränta: 0,7161(100,338)

Lägsta ränta: 0,7000(100,500)

Högsta ränta: 0,7240(100,259)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 13,75

Emitterat privat: