Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-06-13

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1059

ISINkod: SE0007125927

Kupong %: 1,000

Förfall: 2026-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 6 258

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 4,17

Antal bud: 24

Antal acc bud: 12

Snittränta: 0,4226(104,759)

Lägsta ränta: 0,4150(104,824)

Högsta ränta: 0,4245(104,743)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 36,40

Emitterat privat: