Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-03-21

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1056

ISINkod: SE0004517290

Kupong %: 2,250

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 765

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 3,53

Antal bud: 23

Antal acc bud: 6

Snittränta: 1,1025(114,994)

Lägsta ränta: 1,0975(115,065)

Högsta ränta: 1,1050(114,959)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 51,72

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-03-21

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 000

Total budvolym: 2 171

Emitterat institutioner: 1 000

Teckningskvot: 2,17

Antal bud: 23

Antal acc bud: 18

Snittränta: 0,7700(99,805)

Lägsta ränta: 0,7600(99,902)

Högsta ränta: 0,7750(99,757)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 98,00

Emitterat privat: