Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-04-24

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1061

ISINkod: SE0011281922

Kupong %: 0,750

Förfall: 2029-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 000

Total budvolym: 4 475

Emitterat institutioner: 1 000

Teckningskvot: 4,47

Antal bud: 22

Antal acc bud: 6

Snittränta: 0,3975(103,633)

Lägsta ränta: 0,3950(103,659)

Högsta ränta: 0,3990(103,617)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 94,44

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-04-24

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 2 800

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 5,60

Antal bud: 16

Antal acc bud: 3

Snittränta: 0,2467(104,496)

Lägsta ränta: 0,2450(104,512)

Högsta ränta: 0,2470(104,493)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 85,00

Emitterat privat: