Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-06-19

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1058

ISINkod: SE0005676608

Kupong %: 2,500

Förfall: 2025-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 3 100

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 2,07

Antal bud: 11

Antal acc bud: 9

Snittränta: -0,4225(117,447)

Lägsta ränta: -0,4340(117,523)

Högsta ränta: -0,4180(117,418)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: