Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-08-14

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1061

ISINkod: SE0011281922

Kupong %: 0,750

Förfall: 2029-11-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 3 680

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 2,45

Antal bud: 24

Antal acc bud: 8

Snittränta: -0,2951(110,880)

Lägsta ränta: -0,3000(110,935)

Högsta ränta: -0,2911(110,836)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 5,00

Emitterat privat: