Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2017-11-29

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1056

ISINkod: SE0004517290

Kupong %: 2,250

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 130

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 2,26

Antal bud: 14

Antal acc bud: 12

Snittränta: 1,1017(115,308)

Lägsta ränta: 1,0920(115,448)

Högsta ränta: 1,1200(115,043)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 20,00

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2017-11-29

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1054

ISINkod: SE0003784461

Kupong %: 3,500

Förfall: 2022-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 2 750

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 1,83

Antal bud: 14

Antal acc bud: 13

Snittränta: -0,2325(116,905)

Lägsta ränta: -0,2450(116,968)

Högsta ränta: -0,2250(116,868)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 31,25

Emitterat privat: