Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-02-21

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1056

ISINkod: SE0004517290

Kupong %: 2,250

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 845

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 3,69

Antal bud: 27

Antal acc bud: 1

Snittränta: 1,1840(113,920)

Lägsta ränta: 1,1840(113,920)

Högsta ränta: 1,1840(113,920)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-02-21

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 5 795

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 3,86

Antal bud: 21

Antal acc bud: 4

Snittränta: 0,8448(99,075)

Lägsta ränta: 0,8440(99,083)

Högsta ränta: 0,8450(99,073)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 71,02

Emitterat privat: