Senaste auktionsresultat för statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-09-19

Auktionstyp: Statsobligation

Lån: 1060

ISINkod: SE0009496367

Kupong %: 0,750

Förfall: 2028-05-12

Auktions/uppköpsvolym: 1 500

Total budvolym: 4 525

Emitterat institutioner: 1 500

Teckningskvot: 3,02

Antal bud: 34

Antal acc bud: 20

Snittränta: 0,6430(100,997)

Lägsta ränta: 0,6400(101,025)

Högsta ränta: 0,6450(100,978)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 14,29

Emitterat privat: