Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-02-07

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3112

ISINkod: SE0008014062

Kupong %: 0,125

Förfall: 2026-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 3 015

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 6,03

Antal bud: 27

Antal acc bud: 3

Snittränta: -1,6130(119,798)

Lägsta ränta: -1,6166(119,830)

Högsta ränta: -1,6110(119,780)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 40,00

Emitterat privat: