Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-08-22

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 910

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 1,82

Antal bud: 13

Antal acc bud: 6

Snittränta: -2,1507(127,075)

Lägsta ränta: -2,1600(127,174)

Högsta ränta: -2,1470(127,035)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 52,00

Emitterat privat: