Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-10-17

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 860

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 1,72

Antal bud: 10

Antal acc bud: 1

Snittränta: -1,9311(124,475)

Lägsta ränta: -1,9311(124,475)

Högsta ränta: -1,9311(124,475)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: