Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-12-06

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 390

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 2,78

Antal bud: 15

Antal acc bud: 2

Snittränta: -1,4731(120,143)

Lägsta ränta: -1,4750(120,164)

Högsta ränta: -1,4730(120,142)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 95,00

Emitterat privat: