Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-02-21

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 510

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 3,02

Antal bud: 26

Antal acc bud: 3

Snittränta: -1,4053(119,231)

Lägsta ränta: -1,4110(119,291)

Högsta ränta: -1,4050(119,228)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 92,00

Emitterat privat: