Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-05-16

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3111

ISINkod: SE0007045745

Kupong %: 0,125

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 290

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 2,58

Antal bud: 13

Antal acc bud: 3

Snittränta: -1,5950(133,493)

Lägsta ränta: -1,6050(133,669)

Högsta ränta: -1,5800(133,230)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 74,07

Emitterat privat: