Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-02-15

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3108

ISINkod: SE0004211084

Kupong %: 0,250

Förfall: 2022-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 250

Total budvolym: 675

Emitterat institutioner: 250

Teckningskvot: 2,70

Antal bud: 12

Antal acc bud: 8

Snittränta: -1,7851(113,869)

Lägsta ränta: -1,8050(113,967)

Högsta ränta: -1,7800(113,844)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 37,50

Emitterat privat:  

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-02-15

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3111

ISINkod: SE0007045745

Kupong %: 0,125

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 250

Total budvolym: 935

Emitterat institutioner: 250

Teckningskvot: 3,74

Antal bud: 17

Antal acc bud: 4

Snittränta: -0,4304(113,076)

Lägsta ränta: -0,4411(113,249)

Högsta ränta: -0,4277(113,033)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: