Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-11-08

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 1 380

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 2,76

Antal bud: 20

Antal acc bud: 11

Snittränta: -1,4214(119,425)

Lägsta ränta: -1,4390(119,617)

Högsta ränta: -1,4050(119,246)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 27,27

Emitterat privat: