Reala statsobligationer - Riksgalden.se

Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2018-08-16

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3113

ISINkod: SE0009548704

Kupong %: 0,125

Förfall: 2027-12-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 2 765

Emitterat institutioner: 500

Teckningskvot: 5,53

Antal bud: 21

Antal acc bud: 4

Snittränta: -1,5104(120,175)

Lägsta ränta: -1,5260(120,350)

Högsta ränta: -1,5072(120,138)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 83,33

Emitterat privat: