Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-06-13

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3112

ISINkod: SE0008014062

Kupong %: 0,125

Förfall: 2026-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 810

Emitterat institutioner: 345

Teckningskvot: 2,35

Antal bud: 18

Antal acc bud: 13

Snittränta: -2,0196(123,330)

Lägsta ränta: -2,0400(123,508)

Högsta ränta: -2,0000(123,159)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: