Senaste auktionsresultat för reala statsobligationer

Försäljning

Auktionsdatum: 2019-09-05

Auktionstyp: Realobligation

Lån: 3111

ISINkod: SE0007045745

Kupong %: 0,125

Förfall: 2032-06-01

Auktions/uppköpsvolym: 500

Total budvolym: 485

Emitterat institutioner: 335

Teckningskvot: 1,45

Antal bud: 12

Antal acc bud: 11

Snittränta: -1,8331(138,307)

Lägsta ränta: -1,8451(138,521)

Högsta ränta: -1,8200(138,073)

Uppköpsränta:  

% of Eq Price Lvl: 100,00

Emitterat privat: