Senaste auktionsresultat

Riksgälden erbjuder många regelbundna emissioner enligt en fastställd låneplan i nominella statsobligationer, statsskuldväxlar och realobligationer.

Riksgäldens policy är att skapa förutsägbarhet och transparens i upplåningen. Emissionerna fördelas mellan instrument och löptider beroende på lånebehov, löptidsmålet och behovet att bidra till likviditeten i våra benchmarklån.

Mer information om vår policy och regelverk: