Marknadsåtaganden

Repor i statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar görs på förfrågan av våra återförsäljare oavsett vårt kassamässiga finansieringsbehov. Syftet är att minska risken för bristsituationer på marknaden för statspapper.

Repor

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande repor i statspapper. Räntan är i förhållande till Riksbankens reporänta.

  • Repor (T/N) 40 räntepunkter under Riksbankens reporänta
  • Repor (O/N) 45 räntepunkter under Riksbankens reporänta

För statsobligationer och realobligationer finns ingen volymbegränsning. För statsskuldväxlar är volymbegräsningen 5 miljarder per återförsäljare, inklusive repor T/N (tomorrow next) och reposwappar.

Repor i nyintroducerade obligationer

För nyintroducerade nominella statsobligationer finns särskilda villkor på 10 räntepunkter under Riksbankens reporänta. För nominella statsobligationer gäller dessa villkor för högst den volym som motsvarar skillnaden mellan 20 miljarder kronor och utgiven volym. Volymen fördelas jämnt mellan återförsäljarna.

Reposwappar

Riksgälden erbjuder återförsäljarna att byta en obligation eller en statsskuldväxel mot en annan tillsammans med ett avtal om motsatt affär i framtiden, en reposwap. Bytet är likvidneutralt.

Reposwappar i statspapper görs med en veckas löptid i multiplar på 500 miljoner kronor upp till 2 miljarder kronor per statspapper och återförsäljare.

  • Reposwappar (T/W) 30 räntepunkter under Riksbankens reporänta

Byten av realobligationer

Återförsäljare har via Riksgälden möjlighet att byta realobligationer. Bytesräntor baseras på rådande marknadsräntor och efterfrågan samt en viss premie. Återförsäljare får göra byten för motsvarande högst 500 miljoner kronor per kalendervecka. Bytena får göras kursriskneutralt, nominellt och likvidneutralt. Faciliteten upphör när obligationen blir kortare än ett år.

De dagar Riksgälden och Riksbanken genomför auktioner i realobligationer är faciliteten stängd.