Återförsäljare

Riksgäldens återförsäljare
ÅterförsäljareInstrumentTelefon
BarclaysSO +44 207 773 7969
Danske MarketsSO, SSV, RO +46 8 568 808 44
Handelsbanken MarketsSO, SSV, RO +46 8 463 46 50
Nordea MarketsSO, SSV, RO

+46 8 614 91 07
+45 33 33 16 09

NatWest MarketsSO +44 207 805 0363
SEBSO, SSV, RO +46 8 506 231 51
SwedbankSO, SSV, RO +46 8 700 99 00

Återförsäljaravtal

Förkortning instrument

SO - Statsobligationer
SSV - Statsskuldväxlar
RO - Realobligationer